nic

Čivava a Boloňský psík (boloňáček)
Od České lípy - standard plemene boloňáček

nic  
nic nic
nic

Standard plemene boloňáček - oficiálně boloňský psík

Číslo standardu FCI

196 z 2.11.1971 (upřesnění z 10.2.1992)

Název plemene:

Boloňský psík

Originální název plemene:

Bolonais

Země původu:

Itálie

Klasifikace FCI:

Skupina 9 - Společenští psi
Sekce 1 - Bišonci a příbuzní psi

Použití:

Společenský pes

Celkový vzhled:

Malý společenský psík, spíše rezervovaný než výbojný, vážný, velmi inteligentní, mimořádně oddaný svému pánovi, s typickou bílou, značně hustou zvlněnou srstí.

Povaha:

Velmi učenlivý, věrný, se spíše vážnou povahou.

Temperament:

Zdánlivě bez temperamentu.

Velikost, proporce, substance:

Váha od 2,5 do 4 kg.
Kohoutková výška :
Pes - od 27 do 30 cm
Fena - od 25 do 28 cm

Hlava a lebka:

Střední délky (1/3 kohoutkové výšky), šířka je větší, než 1/2 délky hlavy (index 60). Linie lebky a nosního hřbetu je rovnoběžná. Lebeční část je spíše plochá, čelní úžlabina je mírně vyznačená. Stop je výrazný, nadočnicové oblouky dobře vyvinuté.

Oči:

Mají výraz živého a inteligentního psa. Jsou více otevřené a poněkud větší (ne však vyboulené), kulaté, a směřují kupředu. Z bočního pohledu nesmí být patrné bělmo. Pigmentace víček až do koutků je naprosto černá. Barva očí je tmavě hnědá.

Uši:

Jsou vysoko nasazené, svěšené a dlouhé. Ve spodní části je ucho poněkud tuhé a u základny je lehce odkloněno od lebky, což činí zdání celkově širší hlavy. Uši jsou pokryty dlouhou srstí.

Morda:

Délka čenichové části tvoří 2/5 celkové délky hlavy.

Nos:

Čenich má být prostorný, čtvercový, ne špičatý, a je zakončen hranatým černým nosem (jiné zbarvení nosní houby není přípustné).

Pysky:

Horní pysky nejsou příliš dlouhé, takže se spodním pyskem tvoří jednu linii. Osrstění pysků je poněkud kratší, než na nosním hřbetu. Okrajová sliznice pysků je černě pigmentovaná.

Zuby:

Skus je nůžkovitý, klešťový je přípustný. Čelisti jsou souměrné v celé své délce. Zuby jsou bílé, pravidelně umístěné, chrup úplný a silný.

Krk:

Je bez laloku, délka krku je téměř stejná, jako délka hlavy.

Tělo:

Délka trupu odpovídá kohoutkové výšce - kvadratický formát. Předhrudí málo vyvinuté.

Hrudník:

Hruď je široká a hluboká - dosahující až k loktům. Hloubka hrudníku má tvořit téměř polovinu kohoutkové výšky. Žebra klenutá, zaoblená.

Kohoutek:

Nepříliš výrazný.

Hřbet:

Rovná hřbetní linie, kohoutek nevystupuje příliš z linie hřbetu.

Ocas:

Je nasazen v prodloužené zádi a je nesen přetočený nad hřbetní linií.

Hrudní končetiny:

Jsou rovné, rovnoběžné a po celé délce jsou pokryty dlouhou srstí. Z profilu je zápěstí poněkud pronešené. Tlapky jsou oválné, polštářky pevné a černé, drápy velmi tvrdé a černé.

Pánevní končetiny:

Slabiny: linie břicha je od hrudní kosti ke slabinám jen nepatrně vtažená. Délka slabin je téměř stejná, jako délka beder.
Bedra: hřbetní linie přechází v lehce zaoblenou bederní partii a harmonicky do linie zádi. Záď je široká a velmi málo zaúhlená.
Stehna: dlouhá, délka dosahuje 1/3 kohoutkové výšky. Jsou zaoblená, dobře zaúhlená.
Lýtka: delší, než stehna.
Hlezna: úhel hlezna nemá být příliš sevřený. Délka nártu se rovná 27% kohoutkové výšky.
Tlapky jsou méně oválné, než přední. Polštářky jsou pevné a černé, drápy velmi tvrdé a černé. Pánevní končetiny jsou rovné a rovnoběžné.

Kůže:

Na celém těle napnutá a přiléhající.

Osrstění:

Srst pokrývá celou hlavu, tělo, končetiny i ocas, a je méně dlouhá v čenichové partii. Srst je dlouhá, jemná, tvořící chomáčky (vločky), nepřiléhá přímo k tělu, a zdá se být nadýchaná. Chomáčky srsti nesmí tvořit třásně.

Barva srsti:

Musí být čistě bílá, bez jakékoliv skvrny, nebo odstínu.

Vady:

Neušlechtilý vzhled, krátké osrstění netvořící chomáčky. Nedostatek souměrnosti.
Hlava: linie hlavy a nosního hřbetu je nerovnoběžná. Lebka malá, kulatá - ne plochá. Stop málo vyvinutý, čelní úžlabina (lebeční šelf) příliš patrný.
Čenich: stopy depigmentace, také na okrajích nosních otvorů.
Čenichová partie: příliš krátká nebo příliš dlouhá, vyboulená, nebo pronešená.
Pysky: příliš vyvinuté (masivní), překrývající čelisti.
Zuby: nestejnoměrně umístěné, v nedostatečném počtu, psinkový chrup.
Oči: příliš malé nebo příliš velké, světlé barvy, drobná odlišnost v barvě, šilhání jednoho oka. Mandlové nebo šikmé, převislé nebo nedomykavé víčko. Částečná depigmentace víček.
Uši: krátké, odkloněné ve spodní části, krátce osrstěné.
Krk: hrubý, krátký nebo s lalokem. Nedostatečně osrstěný.
Plece: vázané v pohybu, zaúhlení lopatek rovné nebo příliš šikmé k ose těla.
Předloktí a zápěstí: houbovité kosti, lokty vybočené nebo vbočené, zápěstí křivé, nedostatečné osrstění.
Tlapky: kočičí, široké, prošlápnuté, vybočující nebo vbočující.
Trup: délka větší, než kohoutková výška.
Hrudník: málo široký a hluboký.
Žebra: nezaoblená.
Hřbet: nerovný, pronešený nebo kapří.
Bedra, záď a slabiny: bedra úzká nebo příliš dlouhá, záď klesající, břicho příliš vtažené, slabiny propadlé.
Ocas: nenesený nad hřbetní linií, nedostatečně osrstěný (osrstění řídké, nebo krátké).
Zadní končetiny: lýtko (holenní kost) příliš krátké, úhel hlezna příliš sevřený nebo otevřený, nerovný postoj, paspárky, nedostatečné osrstění. Tlapky viz. přední končetiny.
Osrstění: málo husté, krátké, ne v chomáčcích.
Kůže: volná, se záhyby.
Pigment: stopy depigmentace nosní houby a očních víček. Depigmentace pohlavních orgánů, nedostatečná pigmentace drápků a polštářků.
Chůze: vysoké chody.

Těžké vady:

Úplná depigmentace jednoho očního víčka. Úplná depigmentace drápků a polštářků. Mimochod.

Vylučující vady:

Hlava: linie hlavy a nosního hřbetu je sbíhavá nebo rozbíhavá, šířka lebky k délce hlavy je více než index 60, nebo méně než 50.
Čenich: úplná depigmentace, jiné zbarvení, než černé.
Čenichové partie: klabonos.
Zuby - skus: podkus, předkus natolik vyvinutý, že je čenichová partie deformovaná.
Oči: oboustranná šilhavost, barevná odlišnost obou očí.
Oční víčko: oboustranná depigmentace.
Trup: délka trupu více jak o 3 cm, než je kohoutková výška.
Ocas: krátkoocasost zděděná, nebo získaná, bezocasost.
Pohlavní orgány: monorchismus, kryptorchismus, nestejná velikost obou varlat, nesestoupená varlata v šourku.
Osrstění: příliš krátké, kadeřavé.
Barva srsti: jakákoliv jiná barva než bílá, skvrnky (i velmi malé) jiné barvy.
Kohoutková výška: pes - pod 25 cm a nad 33 cm, fena - pod 22 cm a nad 32 cm.

Poznámka:

Samci musí mít obě varlata normálně vyvinutá a sestouplá v šourku.

nic | rozcestník |

  Webmaster:  Casper Bohemia - malinois, Painting Photos