nic

Čivava a Boloňský psík (boloňáček)
Od České lípy - standard plemene čivava

nic  
nic nic
nic

Standard plemene čivava

Číslo standardu FCI

218 - krátkosrstá varieta, 218 b - dlouhosrstá varieta

Název plemene:

Čivava

Originální název plemene:

Chi Hua Hua

Země původu:

Mexiko

Klasifikace FCI:

Skupina 9 : Společenská plemena a toy
Sekce 6 : Čivava

Použití:

Společenský pes

Celkový vzhled:

Tento pes má kompaktní stavbu těla. Velice podstatný význam má jablíčkovitý tvar hlavy a jeho mírně dlouhý ocas, který nese vysoko vztyčený; je buď ohnutý nebo do půlkruhu zatočený, se špičkou směřující k bedrům.

Povaha:

Hbitá, pozorná, živá a velmi odvážná.

Temperament:

Je temperamentní, zvědavý, pozorný a čilý, svému pánu věrně oddaný a na svou malost překvapivě odvážný.

Velikost, proporce, substance:

U tohoto plemene se posuzuje pouze váha, nikoliv velikost. Mezi 500 g a 3 kg, přičemž je upřednostňována váha mezi 1 a 2 kg. Zvířata těžší než 3 kg jsou diskvalifikována.
Důležité proporce: délka těla je o něco větší než výška v kohoutku; žádoucí je téměř kvadratické tělo, hlavně u psů. U fen je přípustné tělo poněkud delší vzhledem k březosti.

Hlava a lebka:

Hlava: je nejdůležitější. Velmi široká, ale odpovídající tělu. Suché tváře i čenich.
Lebka: Jablíčková, velmi široká, mezi ušima širší než mezi spánky. Čelo široké a velmi zakulacené. Oči od sebe dobře vzdálené. Fontanella je vynikající znak plemen, ale není bezpodmínečně nutná.
Stop: velice zdůrazněn, hluboký a široký přechodem klenutého čela do čenichu.

Oči:

Kulaté, velké, výrazné, v dobrém vzájemném odstupu, plné, ale ne vyboulené. Nejnižší bod uší, střed očí a nasazení stopu leží v jedné linii. Každá barva je dovolena, červeně zbarvené oči jsou obzvláštním znakem rasy.

Uši:

Velké, vztyčené, rozvinuté. Široce nasazené, zužující se k lehce zaokrouhleným špičkám. V klidu jsou neseny do strany v úhlu 45°.

Morda:

Krátká a rovná, na špičce užší než u nasazení. Z profilu je horní a dolní linie skoro rovnoběžná. Hřbet nosu je vodorovný. Je žádoucí, aby při pohledu shora a zepředu vznikl dojem špičatých ploch. Zakončení čenichu - symetrické, v poměru k velikosti celého čenichu.

Nos:

Každá barva je dovolena.

Pysky:

Suché a napjaté.

Zuby:

Nůžkový nebo klešťový. Lehké nepravidelnosti v postavení zubů, jako i chybění několika zubů při korektním skusu jsou tolerovány a u jinak dobrého psa nejsou trestány.

Krk:

Lehce klenutý, střední délky. U psa o něco silnější než u feny, ale stále ještě elegantní. Žádoucí je lehce zvýšené osrstění na krku, což jej činí zdánlivě tlustším. Krk přechází měkce do silných suchých ramen.

Tělo:

Velmi kompaktní. O něco delší než výška v kohoutku, ale co nejkratší, zvlášť u psů. Rovná a vodorovná linie hřbetu. Feny smějí být o něco delší než psi, aby měla děloha dosti místa.

Hrudník:

Dlouhý, hluboký a prostorný. Tvořen dobře klenutými žebry. Širší ve frontě. Hrudní kost je ve výši loktů. Vzdálenost hrudní kosti od kohoutku se rovná vzdálenosti hrudní kosti k zemi. Břicho lehce vtažené, aby nemohl vzniknou dojem těžkopádnosti. Bedra ve stejné linii jako hřbetní linie. Pánev dlouhá a plochá a zvláště u fen široká.

Kohoutek:

Málo vyznačený.

Hřbet:

Krátký a pevný.

Ocas:

Vysoko nasazený, střední délky. U nasazení široký, zužující se ke špičce. Způsob nesení je důležitý charakteristický znak plemene: je nesen buď vysoko v oblouku nebo do půlkruhu zatočený se špičkou směřující k bedrům. To propůjčuje tělu vyváženost.

Hrudní končetiny:

Hrudní končetiny: rovné a dostatečné délky, při pohledu zepředu tvoří i s loktem rovnou linii, při pohledu ze strany stojí svisle.
Ramena: suchá a málo osvalená. Úhlení mezi lopatkami a ramenní kostí je přiměřené.
Lokty: pevně a těsně přiléhají k trupu, což zaručuje volný pohyb hrudních končetin. Záprstí: lehce šikmé, ale silné a pohyblivé.

Pánevní končetiny:

Dobře osvalené, s dlouhými kostmi, které směřují svisle a jsou v rovnoběžném vzájemném postavení, s dobrým úhlením v kyčelním kloubu, v kolenech i v hleznu. Úhlení je v souladu s úhlením hrudních končetin.
Hlezna: krátká, s dobře utvářenými Achillovými šlachami. Při pohledu zezadu jsou rovná a svisle postavená.
Tlapky: velmi malé a oválné, s dobře utvářenými, ale nerozevřenými prsty. Ani zaječí ani kočičí. Drápky jsou zvlášť zřetelně zahnuté a úměrně dlouhé. Polštářky jsou dobře vyvinuté a velmi pružné. Paspárky musí být odstraněny.

Kůže:

Hladká a pružná na celém povrchu těla. Bez laloku, u dlouhosrsté variety je velice žádaný límec s delší srstí.

Osrstění:

Varieta krátkosrstá: srst je krátká a na celém těle dobře přiléhá. Při přítomnosti podsady je trochu delší, osrstění na hrdle a břichu povoleno. Srst je o něco delší na krku a na ocase, krátká v obličeji a na uších. Je lesklá a měkká. Chybějící srst je penalizována.
Varieta dlouhosrstá: srst má být jemná a hedvábná, rovná nebo lehce zvlněná. Žádoucí je nepříliš hustá podsada. Srst je delší a tvoří třásně na boltcích, na krku, na zadní straně hrudních i pánevních končetin, na tlapkách a na ocase. Psi s dlouhou a načechranou srstí jako u maltézáčka se penalizují.

Barva srsti:

Všechny barvy ve všech možných odstínech a kombinacích jsou přípustny.

Způsob chůze:

Krok je dlouhý a pružný, energický a aktivní, s dobrým vykročením hrudních končetin a nakročením pánevních. Při pohledu zezadu mají být pánevní končetiny při pohybu vzájemně skoro paralelně, takže stopy pánevních končetin se shodují s těmi od hrudních. Se zvyšující se rychlostí mají končetiny tendenci sbíhat se ve směru linie centrálního těžiště (single track). Při tom pohyb zůstává volný a pružný, bez viditelné námahy, se zdviženou hlavou a pevným hřbetem.

Vady:

Každou odchylku od shora vyjmenovaných bodů je nutno pokládat za vadu, ocenění musí být v přesném poměru ke stupni odchýlení.
úzká lebka
dlouhý nos
předkus a podkus
chybění jednotlivých zubů
zdvojení zubů
deformace čelistí
oči malé, vpadlé nebo vystouplé
špičaté uši
krátký krk
dlouhý trup
kapří nebo prohnutý hřbet
spáditá záď
úzké předhrudí, plochý hrudník
špatně nasazený, stočený nebo krátký ocas
krátké končetiny
vybočené lokty
příliš úzký postoj pánevních končetin
luxace kolenní čéšky.

Vylučující vady:

Štíhlý, lehký, protáhlý jelení typ
klopené nebo krátké ucho
extrémně dlouhý trup
chybějící ocas
váha přes 3 kg u dlouhosrsté variety: psi s velmi dlouhou, jemnou srstí, charakteristickou pro maltézáčka
u krátkosrsté variety: holá místa (alopecie).

Poznámka:

Krátkosrstá i dlouhosrstá varieta se mohou mezi sebou křížit.
Na výstavách se posuzují zvlášť a každá zvlášť získává odpovídající ocenění a čekatelství.
Psi musí mít zřetelně vyvinutá varlata, plně sestouplá v šourku.

nic | rozcestník |

  Webmaster:  Casper Bohemia - malinois, Painting Photos